Folkevalgte

Her er informasjon til folkevalgte i Larvik kommune i forbindelse med omlegging av autentisering/passord fra engangskode/token til Google Autentisering/Authenticator.

Folkevalgte - Komme i gang med Google
Informasjon til folkevalgte i Larvik kommune 29. april