Google Disk

Google Disk

Vi snakker gjerne om at Google Disk er delt i to deler. Din personlige "Min Disk" og "Delte Disker" som er teamets arbeidsområde. Det er viktig å forstå det er et skille mellom disse. I all hovedsak skal arbeid gjøres på den delte disken sammen med ditt team. Hvert team har ulike behov, så i praksis vil detaljer i arbeidsflyt være litt forskjellige.

Merk at personopplysninger skal som hovedregel behandles og arkiveres i arkiv- og fagsystemene våre og sensitive personopplysninger skal IKKE registreres/behandles i Google. Se Google og behandling av personopplysninger.

Se videoen om Google Disk og utforsk Disk på egen hånd etterpå. Se gjerne også på referansene lengre ned på siden eller last de ned på din egen maskin om ønskelig.


Google Disk (Min Disk)

Min disk er ditt personlige område for filer. Vi har samlet noen nyttige referanser i et Google dokument du kan åpne eller laste ned.

Google Disk (Delte Disker)

Delte disker er arbeidsområdet for ditt team. Det er en forventing det meste av arbeid kommer til å skje på teamets disk Vi har samlet noen nyttige referanser i et Google dokument du kan åpne eller laste ned.

Introduksjonvideo til Google Disk (3 1/2 minutt)


Får du ikke tilgang til en mappe eller et dokument?

Veiledningsvideo - "Du trenger tilgang" (video 1 min)

Du trenger tilgang .webm

Opplæringspresentasjon i Google Disk - lagring og samarbeid for google guider

Google Disk: Lagring og samarbeid