Regneark

Google regneark

Innføringsvideoene på denne siden gir deg et godt grunnlag for å bruke og lage regneark som er funksjonelle og oversiktlige. Det er bygget opp med korte videoer, oppgaver og løsningsforslag. Oppgavene og løsningsforslagene kopieres til din egen disk (Min Disk) når du åpner filene . Trykk på knappen "Lag en kopi" slik at du har dem til senere bruk.

Leksjonene 1. Summer, ganging og antall og 2. Utseende/layout er nok til å komme godt i gang med regneark. Det anbefales å se disse videoene først. De andre videoene kan sees i den rekkefølgen man ønsker.

Introduksjon

Video - Google regneark - kursintroduksjon (37sek)


  1. Summering, ganging og antall

I denne leksjonen lærer du nok til å ta regneark i bruk til svært mange ting.

Du lærer å summere med bruk av +-tegnet og ved å bruke summer-formelen, i tillegg til ganging og å telle antall i en oversikt.

Regneark - Summer og regning

Video - Summer og regning (9 min og 51 sek)


  1. Utseende/layout

I denne leksjonen lærer du hvordan du får regnearket til å se pent og oversiktlig ut.

Regneark - Oppgave og løsningsforslag til utseende, layout og formater

Video - Utseende, layout og formater (5 min 11 sek)


  1. Slik fungerer regneark

I denne leksjonen lærer du hvordan et regneark “tenker” og hvordan du kan justere cellestørrelser og å få de øverste radene/venstre kolonnene til å vises når du scroller.

Regneark - Slik fungerer regneark

Video - Slik fungerer regneark (5 min 57 sek)


  1. Sortering og filtrering av lister

I denne leksjonen lærer du hvordan du kan bruke lister i regneark, sortere listene og å vise bare deler av listene. Eksempelet viser dette i sammenheng med Google skjema.

Video (Youtube) - sortering og filtrering (6 min 35 sek)


  1. Fallgruver i regneark

I denne leksjonen ser du to vanlige fallgruver med regneark, og - selvsagt- hvordan du unngår dem.

Regneark - Fallgruver med regneark

Video - Unngå fallgruver med regneark (6 min 24 sek)